Vážení zákazníci,

právě začalo otopného období, městu Kutná Hora a společnosti KH TEBIS se současně podařilo dokončit rozšíření a modernizaci tepelného hospodářství. Dodavatel tepelné energie EC Kutná Hora dokončil výstavbu a dnes zkolaudoval svůj horkovodní přivaděč. Plynové kotle v našich teplárnách byly uvedeny do režimu studené zálohy. Od 15. září 2014 již proudí v soustavě centrálního zásobování teplem v Kutné Hoře k více než třem tisícům domácností levné teplo „ze slámy“.

Jedná se o nejvýznamnější pozitivní změnu ve vztahu k hospodárnosti, energetické bezpečnosti a životnímu prostředí v Kutné Hoře za posledních dvacet let.

smok0828

Říká se, že „úspěch mívá mnoho otců“, v tomto případě je to pravda. Chtěl bych poděkovat těm, kteří tomuto řešení tak říkajíc otevřeli dveře a již téměř před deseti lety zvažovali využití externího biomasového zdroje. Děkuji členům dozorčí rady naší společnosti, kteří vyjednávali podmínky smlouvy o dodávce tepelné energie. Děkuji členům rady města Kutná Hora, kteří měli v květnu 2012 odvahu smlouvu o dodávce uzavřít. Dobrá vize, realizovatelný záměr a kvalitní odborné zázemí byl první krok. Následovaly více než dva roky práce. Děkuji všem kolegům jednatelům, manažerům, děkuji projektantům, zaměstnancům mnoha odborů městského úřadu a v neposlední řadě i pracovníků společnosti KH TEBIS. Společně jsme dosáhli úspory energie, nezávislosti na zemním plynu a zlepšili kvalitu ovzduší v Kutné Hoře.

Děkuji Vám všem.

Karel Koubský, jednatel společnosti KH TEBIS